SYRÁREŇ HAVRAN, a.s.

Záhorie má vo výrobe mliečnych výrobkov dlhoročnú tradíciu. Na ňu nadviazala stavba prvého mliekarenského závodu, v ktorom bola výroba zahájená v roku 1951. Spracovávala surové kravské mlieko, nakupované od roľníkov z troch okresov. V rovnakom priestore vyvíja naša spoločnosť aktivitu i dnes.

Firma prešla od svojho založenia viacerými zmenami. Po rozpade štátneho podniku Milex sa roku 1992 transformovala privatizáciou na štátnu akciovú spoločnosť s názvom Senická mliekáreň. V roku 1994 sa predajom majoritnému akcionárovi stala súkromnou akciovou spoločnosťou. V partnerskom zväzku s ďalšími slovenskými mliekarňami realizujeme nový podnikateľský plán rozvoja firmy. Začiatkom roka 2012 sa Senická mliekáreň transformovala na spoločnosť Syráreň Havran, ktorá naďalej pokračuje v 60-ročnej tradícii syrárskej výroby na Záhorí.

Tradícia a kvalita našej eidamskej tehly naďalej robia z tohto syra pevný základ budúcnosti firmy s exportom viac ako 50 % ročnej výroby. Investovali sme do nových technológií, ktoré umožňujú vylepšiť vlastnosti doteraz vyrábaných produktov a vyrábať aj nové druhy. Záhorácky syr Havran je značkou kvality spoločnosti. Kolekcia syrov (Záhorácky syr Havran zrejúci, Záhorácky syr Havran údený, Záhorácky syr Havran Prémium, Záhorácky syr Ementaler prírodný, Záhorácky syr Havran Ementaler údený, Záhorácky syr Havran Pološtiepok údený ) získala značku Regionálny produkt Záhorie.

Kontakt:

Syráreň Havran, a.s.
Adresa: Priemyselná 1339, 905 27 Senica
IČO: 46 475 419
Telefón: 034/6987 100
e-mail: sekretariat@syrarenhavran.sk

Hodnotiť tovar

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky