Certifikačná komisia


KOMISIA, KTORÁ PRIDEĽOVALA ZNAČKY BOLA ZLOŽENÁ Z NASLEDOVNÝCH ČLENOV:

Meno a PriezviskoMiesto a funkcia
 Mgr. Peter Švaral predseda certifikačnej komisie, starosta obce Rohožník
 Ing.  Vladimír Chovan generálny riaditeľ v spoločnosti Agropartner s.r.o,, Plavecké Podhradie
 Ing. Zuzana Juríčková včelár, predseda Zväzu Slovenských včelárov - ZO Skalica
 Ing. Ladislav Ševčík včelár, predseda Zväzu Slovenských včelárov - ZO od Rohožníka po Prievaly
 Mária Hirthová tajomník certifikačnej komisie, Sološnica
 Lucia Nižňanská keramikárka, Hradište pod Vrátnom
 Emília Pavlíková agentúra cestovného ruchu, Smrdáky

 

Certifikačná komisia je hodnotiacou komisiou, ktorá posudzuje kvalitu produktov, výrobkov a služieb a kvalitu a zameranie podujatí v procese udelenia práv na používanie regionálnej značky. Na základe hodnotenia rozhoduje o udelení práv na používanie značky.

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky