Certifikačné kritériá


KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY „REGIONÁLNY PRODUKT ZÁHORIE“ NA: 

PRODUKTY A VÝROBKY

Základné kritériá:

 1. výrobca/ producent má miesto výroby/ produkcie (prevádzkareň) v regióne ZÁHORIE;
 2. zaručenie etických princípov a pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu;
 3. výrobok/ produkt je štandardnej kvality;
 4. výrobok/ produkt nepoškodzuje životné prostredie.

Kritériá jedinečnosti:

 1. tradícia výroby alebo výrobku/produkcie, subjektu;
 2. využitie miestnych surovín;
 3. podiel ručnej / remeselnej práce;
 4. jedinečnosť a originalita produktu.

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

Základné kritériá:

 1. poskytovateľ služieb má miesto prevádzky v regióne ZÁHORIE;
 2. zaručenie etických princípov a pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu;
 3. poskytovaná služba je štandardnej kvality.

Kritériá jedinečnosti:

 1. kvalita poskytovaných služieb;
 2. šetrné správanie voči životnému prostrediu;
 3. jedinečnosť zariadenia vo vzťahu k regiónu.

SLUŽBY A PRODUKTY CESTOVNÉHO RUCHU 

Základné kritériá:

 1. poskytovateľ služieb má miesto prevádzky, resp. služba je poskytovaná na území regiónu ZÁHORIE
 2. zaručenie etických princípov;
 3. poskytovaná služba je štandardnej kvality.

Kritériá jedinečnosti:

 1. kvalita poskytovanej služby/balíka služieb;
 2. pozitívny vzťah k životnému prostrediu;
 3. jedinečnosť vo vzťahu k regiónu

 

 

Viac informácií o certifikačných kritériách tu: http://www.podhoran.sk/reginalny-produkt-zahorie/

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky