Keramické výrobky a holíčska fajansa

Peter Pollák

Výrobcom keramiky som od roku 1984, keď som ukončil štúdium na Umelecko priemyslovej škole v Uherskom Hradišti a začal pracovať v Holíči v keramikárskej dielni ktorú založili manželia Božilovci.

Keramikári Božilovci vtedy pripravili na základe štúdia a odborných konzultácií s vedeckými pracovníkmi v múzeách prvé vzorky fajansových nádob inšpirovaných originálnymi výrobkami holíčskej manufaktúry. Keď kvôli vysokému veku ukončili svoju činnosť, v roku 1991 sa dielňa transformovala už na moju súkromnú firmu pod názvom Holíčska fajansa

Charakteristickou črtou mojej keramiky je, že nesie prvky barokovo-rokokového štýlu holíčskej fajansy, ktorá sa u nás vyrábala v manufaktúre založenej manželom Márie Terézie - Františkom Lotrinským na prelome 18. storočia. Holíčska továreň na výrobu majolikového riadu vznikla s ohľadom na cenovú nedostupnosť pravého čínskeho porcelánu pre široké vrstvy a produkovala módne rokokové výrobky francúzskeho i viedenského štýlu najprv len pre cisársky dvor vo Viedni, neskôr aj pre šľachtické a meštianske domácnosti po celom Uhorsku.

Mnou vyrábané zložité repliky solitérov, jedálenské servisy a darčekové predmety vychádzajú z pôvodnej farebnosti a vzorov holíčskej fajansy, a to zo stránky tvarovej (taniere so zvlneným okrajom tvarované z formy, teriny, sväteničky a soľničky, rôzne figurálne práce, kachlice) aj ozdobnej (zelený alebo modrý dekor). Pri výrobe základný tvar výrobku točím na kruhu, alebo využívam vylievanie do foriem a následne ho zdobím glazovaním a vypaľujem v peci.

Venujem sa aj súčasnej dekoratívnej a úžitkovej tvorbe, pri ktorej sa inšpirujem hlavne prírodnými motívmi. Svoju tvorbu prezentujem na rôznych podujatiach propagujúcich remeselnícku a tradičnú výrobu, ale aj na výstavách na Slovensku a v zahraničí. Moje výrobky takto reprezentovali Slovensko na výstavách v Českej republike, Rakúsku, Francúzsku, Arabských Emirátoch, a Nemecku, kde vzbudili záujem nielen širokej verejnosti, ale aj odborných zberateľských kruhov. Keramická tvorba ako taká by však mňa a moju rodinu neuživila, poprij výrobe som preto začal pred niekoľkými rokmi vyučovať keramiku na výtvarnom odbore Základnej umeleckej škole v Skalici a takto šíriť svoje nadobudnuté vedomosti ďalej medzi mladú generáciu. 

Regionálna značka Regionálny produkt Záhorie mi bola udelená už v máji 2008, ešte v rámci projektu Green Belt. Pravdupovediac, pred rokmi mi certifikát veľké zmeny nepriniesol – mohol som síce označovať výrobky svojou značkou, ale až na pár milovníkov starého umenia sa prakticky nič nedialo. Regionálne značenie na Slovensku bolo v tej dobe len v začiatkoch a ani zákazníci nevedeli, čo táto značka vlastne znamená. Teraz, keď je už regionálne značenie rozšírené a v decembri 2014 mi bola značka Regionálny produkt Záhorie udelená novým vlastníkom ochrannej známky (s nezmeneným logom a vizuálom) je všetko znova na začiatku a sám som zvedavý, čo mi oprávnenie používať regionálne značenie donesie. Dôležité je totiž nie len to, aby remeselník, ktorý značku získal udržal vysokú kvalitu svojej produkcie, ale aj to, aby bola verejnosť oboznamovaná propagačnými aktivitami pre zviditeľňovanie značky a tým aj vychovávaná k významu zachovávania tradičného remesla. 

 

Kontakt:

Peter Pollák
Hollého 92
908 51 Holíč
Tel.: +421 (0) 914 198 121
e-mail: holicska.fajansa@zoznam.sk
www.holicska-fajansa.sk

Hodnotiť tovar

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky