Kozie mlieko

Ľudmila Šteflíková

Rodinnú farmu na produkciu kozieho mlieka založila pani Šteflíková v roku 2005. Už pred založením farmy chovala kozy ktoré boli v roku 1992 dovezené z českej republiky z Mirošova a Breznice. Od roku 2004 už potom tvorila základ kmeňového stáda, ktoré sa pomaly zväčšovalo až na dnešných 7 kusov dojných kôz a dvoch capov. 

Registráciou farmy sa začalo presné vedenie evidencie či už počtu kôz, tak aj dojivosti a kvality mlieka. Jej malé stádo sa celoročne pasie na okolitých pozemkoch, kde kozy vyhľadávajú najmä aromatické rastliny, kry aj stromy. Preto sú aj prirodzenými likvidátormi nežiaducej zelene a dobrá pastva sa priaznivo odzrkadľuje na kvalite a množstve mlieka. Marcovým odstavením kozliatok začína pre ňu každoročne hlavná mliečna sezóna, ktorá trvá až do konca novembra. Mlieko kupujú zákazníci hlavne pre malé deti, pri rôznych ochoreniach, alergiách, alebo  prívrženci prírodnej a zdravej výživy, nakoľko kozie mlieko sa vyznačuje tým, že je veľmi zdravé a ľahko stráviteľné.

 

Kontakt:

Ľudmila Šteflíková
Naftárska 958
90845 Gbely
Tel.: +421 (0) 904 361 265
e-mail: ludmilasteflikova@zoznam.sk

Hodnotiť tovar

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky