Včelie produkty - Ing. Ladislav Ševčík

Ing. Ladislav Ševčík

Ing. Ladislav Ševčík sa včelárstvom zaoberá od detských rokov. Od roku 1974 včelári sám. Včelstvá má v pojazdných včelínoch v chotári Rohožník. Vo svojom včelom kráľovstve má 54 úľov, v neuteplených nadstávkových úľoch, s plánom do budúcnosti s postupným rozširovaním veľkosti včelnice.  Produkuje medy z rastlín rastúcich v oblasti chotára Rohožník. Hlavne letné kvetové medy. Taktiež  je asistentom veterinárního  lekára  a dohliada na zdravotný stav včelstev i u iných včelárov.

Med sa ako medicína využíval už 2000 rokov pred Kristom v starovekom Egypte na hojenie rán a vredov pre jeho antibakteriálne účinky.  Med má pozitívne účinky na zažívacie ústrojenstvo, pomáha pri chorobách pečene a žlčníka, posilňuje imunitu a pomáha pri nespavosti. Obsahuje takmer všetky minerály, potrebné pre ľudský organizmus.

Od roku 2010 je predsedom základnej organizácie SZV s pôsobnosťou od Rohožníka až po Prievaly, t. z. 6 obcí .

 Kontakt:

Ing. Ladislav Ševčík
Mierová 157/6,
906 38 Rohožník 

tel:    + 421 904 400 180
email: sevcik.lad@gmail.comHodnotiť tovar

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky