O značke


 

Značka symbolizuje jablko ako tradičný produkt regiónu Záhorie

Cieľom značky je podpora miestnych výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb, ktorí vytvárajú hodnoty, ktoré sú pre región charakteristické a majú v ňom svoju tradíciu. 

Svoju činnosť vykonávajú na území pôsobenia MAS o.z. Podhoran (obce Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Osuské, Hlboké, Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek, Jablonové) a území pôsobenia Partnerstva pre Horné Záhorie, o.z. (obec Brodské, Chropov, Dubovce, Kátov, Kopčany, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište, Smolinské a mesto Gbely, Holíč a Skalica) a ostatné obce okresov Senica a Malacky.

Zámerom regionálneho značenia je preto stimulovanie a podpora miestnej ekonomiky, zvýšenie odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb, zachovanie a udržanie tradícií, kultúrnych hodnôt územia, charakteru vidieckej krajiny a podpora využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín. 

Značka sa udeľuje na produkty, výrobky, ubytovacie a stravovacie služby v cestovnom ruchu, služby súvisiace so spracovaním regionálnej poľnohospodárskej produkcie, ktoré spĺňajú certifikačné kritériá, ktoré garantujú pôvod v regióne a predovšetkým kvalitu.

Hlavné prínosy regionálnej značky:

  • výrobcom pomáha zviditeľniť sa, propaguje ich aj mimo regiónu,
  • rozširuje možnosti odbytu produktov a značka ako záruka kvality pôsobí pozitívne na spotrebiteľa,
  • v obciach podporuje miestnu výrobu a zamestnanosť, zvyšuje turistický záujem o región, propaguje obec v nadregionálnom meradle,
  • podporuje zachovávanie tradičných výrobných postupov, šetrí prírodné zdroje a životné prostredie,
  • zákazníkom poskytuje záruku kvalitných a originálnych výrobkov, zlepšuje orientáciu v regióne a informovanosť o jeho zaujímavostiach.

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky