Regionálny produkt Záhorie pre pivo Wywar


 

Občianske združenie Podhoran v spolupráci s Verejno – súkromným partnerstvom Partnerstvo pre Horné Záhorie vyhlásili dňa 18.12.2015 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt ZÁHORIE“.

Značka je určená pre výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb z regiónu Záhorie - obec Cerová, Hlboké, Jablonica, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Jabloňové, Pernek, obec Brodské, Chropov, Dubovce, Kátov, Kopčany, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište, Smolinské a mesto Gbely, Holíč a Skalica a ostatné obce okresov Senica a Malacky.

Cieľom značky „regionálny produkt ZÁHORIE“ je podpora miestnych výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb, ktorí vytvárajú a podporujú tradičné hodnoty. Zámerom regionálneho značenia je preto stimulovanie a podpora miestnej ekonomiky, zvýšenie odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb, zachovanie a udržanie tradícií, kultúrnych hodnôt územia, charakteru vidieckej krajiny a podpora využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín.

Posudzovanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky sa uskutočnilo dňa 5. mája 2016 v priestoroch reštaurácie Jozef II. v Holíči. Do komisie o udelenie značky „Regionálny produkt Záhorie“ bola predložená jedna žiadosť na potravinové výrobky. Ing. Kvetoslava Jablonická, pracovníčka OZ Podhoran, predstavila žiadateľa spoločnosť OIL JPM, s.r.o., ktorá dňa 30. júla 2014 otvorila v meste Holíč nový pivovar. Názov Wywar symbolizuje historický odkaz mesta Holíč. Certifikačná komisia pridelila značku „Regionálny produkt Záhorie“ týmto druhom piva– pivo Wywar 10°svetlé Jozef II, pivo Wywar 12°svetlý ležiak Martin a pivo Wywar 13 °polotmavý špeciál Ján.           

          

 

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky