Včelie produkty - Zuzana Juríčková

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

Včelárstvo má v mojej rodine viac ako 140 ročnú tradíciu a tak som aj ja ešte ako dieťa pomáhala otcovi pri víkendovom včelárení. Neskôr ma to priviedlo k rozhodnutiu zúročiť skúsenosti a záujem o včely v štúdiu na vysokej škole poľnohospodárskej, ale po skončení školy som začala pracovať v trochu inej oblasti a až presťahovanie do Skalice a najmä materská dovolenka, keď som mala čas na prípravu chovu ma inšpirovali vrátiť sa k práci so včelami.

Následne som začala aktívne pracovať vo včelárskej organizácii, publikovať odborné články, propagovať včelárstvo a poriadať populárno-náučné akcie pre širokú verejnosť. Manžel mi pomohol pri výrobe úľov a  vybudoval mi medáreň, kde mám medomet na vytáčanie medu a sklad výrobkov. Na začiatku  roku 2012 som získala oprávnenie pre predaj zo dvora a v súčasnosti obhospodarujem 35 včelstiev. Na rozloženie náporu znášky aj pre zabezpečenie širšieho sortimentu mám dve stanovištia včelstiev – jedno v extraviláne Skalice, a druhé, novovytvorené horské stanovište na chalupe v Nízkych Tatrách. Ako ocenenie kvality mojej produkcie som v roku 2013 získala ochrannú známku Slovenský med, ktorá je udeľovaná medom, ktoré majú lepšie kvalitatívne parametre ako vyžaduje legislatíva EÚ. 

Pre udelenie značenia Regionálny produkt Záhorie som sa uchádzala práve s medmi z okolia Skalice, nakoľko stanovište včelstiev na okraji chráneného územia pri rieke Morave má podstatný vplyv na chuť a kvalitu medu mojich včiel. Produkujem najmä medy z vŕb, repky a líp, a vďaka kočovaniu za znáškou aj medy z agátu a slnečnice. Med balím do originálnych sklenených obalov určených na med, väčšinou ako 1 kg balenia, ale využívam aj menšie, najmä darčekové. Z kvetových medov vyrábam pastovaný med, ktorého jemné skryštalizovanie umožňuje ľahkú roztierateľnosť medu. 

Predaj medu zo dvora umožňuje predávať med aj do maloobchodných prevádzok, ale vzhľadom na maržu obchodníkov a pri súčasnom vysokom dopyte po mede nemám o odbyt núdzu, pravdepodobne aj vzhľadom na dobrú ekonomickú situáciu v našom kraji. Často ma však zamrzí, že ľudia odmietajú konzumovať med z obavy pred pribratím, alebo keď majú pocit, že med treba kúpiť na Vianoce len kvôli tradícii. 

V území historicky úzko spojeným so včelárstvom sa mi podarilo skĺbiť lásku ku včelám a pomoc prírode s produkciou čisto prírodných potravín. Udelenie regionálnej značky mi prinieslo toľko potrebnú propagáciu – v regionálnych novinách, pozvania na odborné prednášky pre deti a dospelých, aj zvýšený dopyt po včelích produktoch. 

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
Bernolákova 25
909 01 Skalica
Tel.: +421 (0) 905 436 414
e-mail: jurickova@bardata.sk

Hodnotiť tovar

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky