VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY „REGIONÁLNY PRODUKT ZÁHORIE“


 

Občianske združenie Podhoran, Koordinátor regionálneho značenia v regióne Záhorie, vyhlasuje

dňa 18.12.2015 2. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt ZÁHORIE“.

Výzva RP Záhorie

Zásady pre udeľovanie a používanie značky_RP Záhorie

kritéria_produkty a výrobky_RP Záhorie

kritéria_ubytovacie a stravovacie služby_RP Záhorie

kritéria_služby v cr_RP Záhorie

vzor žiadosti_produkty a výrobky

vzor žiadosti_ubytovacie a stravovacie služby

vzor žiadosti_služby cr

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky